Offline Clan AOV Lần 1 – 06/2019

Offline Clan AOV Lần 1 – 06/2019

Buổi đầu gặp mặt offline anh em Clan AOV lần 1 với sự góp mặt đông đảo hơn 40 thành viên tại Gò Vấp, Hồ Chí Minh. Một lần nữa BQT Clan AOV cảm ơn các thành viên AOV đã tham gia buổi offline lần này.