Pé Pi Pi

Pé Pi Pi

Vô tình qua đại học Công Nghiệp chơi được bạn rủ qua quán làm vài ván, ấn tượng đầu tiên là quán rất chất, không gian rộng, không khí cho tới nhạc rất nhộn nhịp nhất là lúc giao tranh. Đồ uống cũng OK. Cảm thấy hài lòng..